De Amateur Cellodagen 2023 van CelloWercken Zutphen vinden plaats op zondag 12 maart en zondag 21 mei. Celloliefhebbers kunnen zich hiervoor inschrijven bij Marit Nijhuis via bovenstaande knop.


Nieuw bij de komende Amateur Cellodagen is dat 
Ingunn Erla Kristjánsdóttir (Reykjavík, IJsland) en woonachtig in Rotterdam, een deel van de begeleiding op zich zal nemen naast Jeroen den Herder.

Jeroen legt uit: “Sinds lang geef ik met veel liefde invulling aan de amateur cellodagen in Zutphen. Het plezier dat ik beleef aan de uitwisseling en het delen van inzichten heeft mij altijd overtuigd dat het ‘leren leren’ een prachtige kwaliteit is, nog los van het spelniveau. Ik heb op de conservatoria met de studenten aan exact hetzelfde gedachtengoed gewerkt, waar bij sommigen zich er duidelijk actief mee bezighielden naar hun eigen leerlingen. Ik vind het belangrijk om naast mij ook ruimte te maken voor nieuwe cello-docenten, waarvan de IJslandse Ingunn Kristjansdottir een goed voorbeeld is. Tijdens de komende amateur cellodagen zal ik graag nog aanwezig zijn, maar me beperken tot het eerste gedeelte, de introductie en hoe te studeren. (duur 1,5-2 uur). Ingunn zal na mijn introductie de beoefening met jullie doen, en tevens het samenspel leiden. Ik vertrouw er ten volle op dat zij dat vanuit haar reeds opgedane ervaring en na alle gesprekken met mij, met veel verve zal doen!”

Ingunn Erla Kristjánsdóttir (Reykjavík, IJsland)

Ingunn begon als vierjarige met cellospelen. Ze behaalde haar Bachelor en Master of Music aan het Rotterdams Conservatorium bij Jeroen den Herder en Joachim Eijlander. Al op het conservatorium ontdekte Ingunn haar passie voor lesgeven en haalde zij naast haar Bachelor of Music ook haar lesbevoegdheid. Tijdens haar master studie gaf Ingunn technische cellolessen aan de jong talent klas van het Rotterdams Conservatorium en assisteerde Jeroen den Herder met zijn cello amateur klas in Zutphen. Naast optredens als freelance celliste geeft Ingunn nu celloles in Zutphen, Dordrecht, Delft en de omgeving van Rotterdam.