De cirkel van geven en ontvangen

Sinds enige jaren houden we bij CelloWercken Zutphen de Amateur Studiedagen. Op deze dagen worden onder leiding van docent Jeroen den Herder diverse algemene thema’s uit het cellospel beoefend, verdiept en afgesloten met ensemble spel.

Uit deze pool van cellisten is nu een vastere studiegroep ontstaan, die maandelijks bij elkaar komt om met Jeroen de oefeningen gezamenlijk te herhalen. Het mooie aan dit idee is dat de bijdragen aan deze beoefening rechtstreeks ten goede komen aan de vakstudenten in de vorm van een beurs. Op deze manier maken de amateur cellisten als vrienden van CelloWercken Zutphen het mogelijk om getalenteerde vakstudenten die niet draagkrachtig genoeg zijn, toch uit te nodigen.

Zo komen we een stap dichterbij het ideaal: de cirkel van geven en ontvangen in betrokkenheid waarin een ieder bijdraagt vanuit zijn/haar kracht.