Over ons

Organisatie

Kernteam

Artistieke leiding • Jeroen den Herder
Zakelijke leiding • Jojanneke van de Weetering
Productieleiding • Marit Nijhuis
Academy coördinator • Hua-Hsuan Lee
Vrijwilligerscoördinator • Emmy Mijnhout
Marketing & communicatie  • Tanja Knollema
Website en grafische vormgeving • Buro Zutphen

Bestuur

Voorzitter • Carla Delfos
Penningmeester • Johan Halverhout
Secretaris • Marieke Schriks

Het bestuur is onbezoldigd en handelt volgens de uitgangspunten van de Cultural Governance code. We stellen ons ten doel artiesten waar mogelijk marktconform te vergoeden. 

Organisatie

CelloWercken Zutphen heeft een culturele ANBI-status. Dat houdt bijvoorbeeld in dat voor giften, schenkingen en legaten aan ons (als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’) gunstige belastingregels gelden. Giften zijn bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van je belastbaar inkomen. De belastingdienst heeft alle details hierover op een rij gezet.

Onze jaarverslagen, beleidsplannen en overige documenten die meer inzicht geven in onze drijfveren, motivatie en afwegingen staan hier verzameld. Ze zijn  toegankelijk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.