Organisatie

Kernteam

Artistieke leiding • Jeroen den Herder
Zakelijke leiding • Jojanneke van de Weetering
Productieleiding • Marit Nijhuis
Programmacoördinator • Hua-Hsuan Lee
Marketing & communicatie algemeen • Tanja Knollema
Marketing & communicatie Internationaal Cellofestival Zutphen • Irene Doolaard 

Festivalteam

Vrijwilligerscoördinator • Emmy Mijnhout
Website en grafische vormgeving • Buro Zutphen
Concertregistraties • Gerbrand Pot & Meike Lammes

Bestuur

Voorzitter • Carla Delfos
penningmeester • Johan Halverhout
secretaris • Marieke Schriks

Het festival werkt met vrijwilligers en freelancers. Bestuur stelt zich ten doel artiesten waar mogelijk marktconform te vergoeden. Het bestuur is onbezoldigd en handelt volgens de uitgangspunten van de Cultural Governance code.