Een mooi samenzijn met de Vrienden van CelloWercken Zutphen


Vriendenbijeenkomst 12 november

De zaterdagavond 12 november opende met een verrassend optreden van Jeroen den Herder, artistiek leider, en Jojanneke van de Weetering, zakelijk leider van CelloWercken Zutphen. Aansluitend volgde een presentatie door Ian Muller, secretaris CelloWercken Zutphen en Jeroen den Herder.
In vogelvlucht werd de geschiedenis van CelloWercken Zutphen neergezet, dat begon in 1999 met de eerste editie van het Cellofestival.  Komend jaar zal de twaalfde editie van het festival plaats vinden. Jeroen den Herder is vanaf het begin het artistieke brein van het festival geweest.

In 2020 werden de Cello Academie (start 2005) en het Cello Festival ondergebracht in een nieuwe stichting: CelloWercken Zutphen. Deze bundeling heeft er zeker toe bijgedragen dat de gemeente Zutphen een meerjaren subsidie verleende, waarmee in 2022 een begin kon worden gemaakt met het verder professionaliseren van CelloWercken.

Team CelloWercken Zutphen
Naast een bestuur, bestaat het professionele team uit Jojanneke van de Wetering, zakelijk leider, Jeroen den Herder als artistiek leider, Afke Pricker voor marketing en communicatie, Marit Nijhuis als productieleider Marit Nijhuis en Hua Hsuan Lee als programmacoördinator en tevens begeleidend pianiste van de studenten en Jeroen.  Emmy Mijnhout is de coördinator van de vrijwilligers. De vriendencommissie bestaat uit Stefien Gruben, Emmy Mijnhout, Maria Voermans en Judith Blekman.

Missie
De missie van CelloWercken Zutphen is het stimuleren en ondersteunen van cellostudenten, die verdieping en uitdaging zoeken om zich als musicus verder te ontwikkelen.  Muziek is een manier van leven, het is uiteraard veel en vaak oefening, maar er is ook een diepere laag. De zeggingskracht van muziek is non-verbaal. Wat en hoe je wil je je intenties overbrengen naar je publiek? Als artiest dienen we bescheiden te zijn ten opzichte van de wereld om ons heen, de muziek en de mens die we willen worden (in de geest van Arvo Pärt).

Academie
De academie biedt verschillende leerlijnen aan in de vorm van monasteries, waar studenten die voor hun master zitten, van elkaar en van hun leermeester leren. Er is tijd om te experimenteren, te oefenen, te praten. Belangrijk is ook het contact met publiek tijdens masterclasses en een optreden als afsluiting van de monastry.

Op YouTube is een video te vinden, waarin studenten zelf vertellen, wat ze zoeken en tegenkomen binnen de Cello Academie. Bekijk de video hier.

Ensemble CelloWercken Zutphen
Nieuw is het Ensemble CelloWercken Zutphen: acht talentvolle cellisten uit de hele wereld, die wekelijks bij elkaar komen onder leiding van Jeroen. Door cellisten in een vaste groep te plaatsen is er veel aandacht voor sociale didactiek en specifieke rollen binnen een ensemble.

Dat Bolwerck en CelloWercken Zutphen
De samenwerkingsovereenkomst tussen Dat Bolwerck en CelloWercken Zutphen biedt gelegenheid om research retreat uit te voeren. Onderzoek naar verbindingen tussen verschillende vormen van kunst en wetenschap. De samenwerking moet leiden tot een aantal cross-over projecten, door bijvoorbeeld bij een tentoonstelling muziek te componeren.

Cello Festival 2023
Het twaalfde Cello festival op 23-27 augustus 2023 is ‘work in progress´. Het thema in 2023 is Humility. In de jaren vooraf aan het festival wordt naar het festival toegewerkt. Het is een cyclisch proces. Gepland staan 35 concerten op 10 locaties. Een aantal concerten zal buiten plaatsvinden. Daar zijn veel goede ervaringen mee opgedaan onder andere bij de Silo in Brummen. Er wordt gedacht aan een fietsroute langs verschillende plekken. Er staat een picknickconcert gepland.

Op het festival vinden twee wereldpremières plaats. De uitvoering van ‘Living and Dying’ met teksten uit het Tibetaanse dodenboek, wordt in diverse stukken uitgezet in de stad. Cellisten, het stadskoor, slagwerk en een boventoonzanger werken eraan mee.

Om het festival goed te laten verlopen zijn er 40 vrijwilligers nodig en gastadressen.

Vrienden CelloWercken Zutphen
Daarmee kwam het volgende punt aan de orde. Wie noemen we Vrienden CelloWercken Zutphen? Vrienden zijn de vrijwilligers, mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn, helpen bij de kassa, catering en koken, gastadressen voor de studenten voor de monastry weekenden en gedurende het festival, donateurs, de mensen die een eenmalige financiële bijdrage leveren in geld of goederen, mensen die jaarlijks een bedrag storten met een minimum van € 25,- . Mensen die zich vastleggen voor 5 jaar met een minimum van € 250,-.

Ze zijn allemaal onmisbaar en vormen met elkaar de vrienden van CelloWercken Zutphen. Als dank hebben we speciaal voor alle vrienden een aantal activiteiten op stapel staan.

zondag 22 januari om 15.00 uur
Cello Rotonde. Optredens bij diverse gastgezinnen

zaterdag 4 maart 22.00 uur
Stilteconcert in Dat Bolwerck 

zondag 9 april om 11.00 uur
Onder de vleugels van Den Herder. Inwijding van de gerestaureerde vleugel van Kees Boeke in Dat Bolwerck. (Onder voorbehoud).

zondag 16 april van 13.30 – 14.30 uur
Vrijwilligersbijeenkomst voor het Cello Festival ’23.

zondag 7 mei om 11.00 uur
Sneak Preview van het Cello Festival ’23 in de Hanzehof/Buitensociëteit met een verrassing voor onze Vrienden. (Entree voor Hanzehof voor eigen kosten.)

 

Afsluiting Vriendenbijeenkomst
Jeroen speelde tot slot op zijn 5-snarige cello een stuk van Marin Marais. De meeste aanwezigen namen hierna nog ruim de tijd namen om gezellig met elkaar kennis te maken of na te  praten met een drankje en een hapje.

We hopen eenieder nog vaak te mogen ontmoeten het komende jaar!

Mede namens namens de commissie Vrienden CelloWercken Zutphen

Judith Blekman